به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


نمونه هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی

الف:

ماده 25 قانون اساسی افغانستان:

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود.

ب:

ماده 4 قانون جزای افغانستان:

1-      برائت الذمه حالت اصلی است.

2-      متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته میشود.

3-      تعین جزائیکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد.

ج:

ماده 986 قانون مدنی افغانستان: «برائت ذمه حالت اصلی است».

د:

قوانین بین المللی:

 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1789 چنین میگوید: «هرکس که به بـزه کـاري متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی در جریان یک دعواي عمومی که در آن کلیه تضمینهاي لازم براي دفاع او تأمین شـده باشـد ، تقـصیر او قانونـاً محرز گردد».

ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه میگوید: «هرکس مادامی که به موجب حکم علنی دادگاه محکوم نشد بی گناه شناخته میشود و در دادگاه بایـد از کلیه تضمینها جهت دفاع از خود استفاده نماید

» ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر میدارد: «متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمینهـا بـراي دفـاع از او فـراهم باشد ثابت گردد»منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است